Golomt Merchant

Golomt Merchant
Цена: Бесплатно
Категория: Бизнес/Финансы
Нет рейтинга
Дата: 6 Январь 2020
Разработчик: Golomt Bank
Размер: 16.22 MB
Версия: 1.0
Тип: iPhone / iPod Touch

Описание

Голомт банзны ПОС Мерчант үйлчилгээний давуу тал.

1.Голомт Банкны Картаар Үйлчлэгч Байгууллага /КҮБ/ болоход ямар ч хураамж, төлбөр төлөхгүй.

2.КҮБ болох нь тухайн худалдаа үйлчилгээний газарт үйлчилгээний соёлыг нэвтрүүлэхээс гадна бэлэн мөнгөний эрсдэлээс сэргийлнэ.

3.Зөвхөн Голомт банкны пос төхөөрөмж монгол улсад AMEX картыг төлбөрт хүлээн авдаг.
AMEX карт эзэмшигчид нь худалдан авах чадвар өндөртэй харилцагчид байдаг тул борлуулалтын орлогоо нэмэгдүүлэх боломжтой.

4.1800-1646 лавлах төвийн утсанд 24 цагаар аливаа асуудал, санал хүсэлтийг хүлээн авч түргэн шуурхай шийдвэрлэнэ.

Скачать / Посмотреть в App Store

Скриншоты


Отзывы пользователей

blog comments powered by Disqus

Скачать

СкачатьПосмотреть в App Store