Veritech ERP

Veritech ERP
Цена: Бесплатно
Категория: Бизнес/Финансы
Нет рейтинга
Дата: 17 Апрель 2018
Разработчик: veritech
Размер: 78.52 MB
Версия: 1.0
Тип: Универсальн. (iPhone / iPod Touch / iPad)

Описание

Veritech ERP систем нь байгууллагын уламжлалт бизнес загварыг дижитал хэлбэрт шилжүүлэх замаар борлуулалтыг дэмжих, зардлыг бууруулах, үйл ажиллагаа, хэлтэс нэгжүүдийн уялдаа холбоог сайжруулах, хэрэглэгч зах зээлтэйгээ байнгын харилцаатай байх боломжийг бүрдүүлдэг бизнесийн нэгдсэн платформ юм.

Скачать / Посмотреть в App Store

Скриншоты


Отзывы пользователей

blog comments powered by Disqus

Скачать

СкачатьПосмотреть в App Store