EDoc - АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТ

EDoc - АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТ
Цена: Бесплатно
Категория: Lifestyle
Нет рейтинга
Дата: 17 Май 2018
Разработчик: Newsonic
Размер: 13.36 MB
Версия: 1.0
Тип: iPhone / iPod Touch

Описание

Энэхүү програм нь Нийслэлийн харьяа байгууллагууд ашигладаг “Архив албан хэрэг хөтлөлтийн систем” – ийн (https://edoc.ub.gov.mn) гар утсан дээрх хувилбар юм
Нийслэлийн 1000 гаруй байгууллага үүргийнхээ хүрээнд төрөөс архив, албан хэрэг хөтлөлтийн талаар явуулж буй бодлого шийдвэрийг мөрдүүлэн ажиллахад мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, хяналт тавьж үйл ажиллагааг нь дээшлүүлэх үүрэг зорилготойгоор хамтран ажилладаг байгууллагуудад системийг ашиглана.
Системд дараах үйлдлүүдийг хийх боломжтой:
Үүнд :
• Ирсэн бичиг
o Бичгийн жагсаалт харах
o Бичгийн дэлгэрэнгүй унших
o Бичиг – т хавсаргасан файл унших
o Бичгийг шилжүүлэх, шийдвэрлэх, буцаах
• Явуулсан бичиг
o Бичгийг унших
o Бичгийн дэлгэрэнгүй унших
o Бичиг – т хавсаргасан файл унших
o Бичгийн явц хянах

Скачать / Посмотреть в App Store

Скриншоты


Отзывы пользователей

blog comments powered by Disqus

Скачать

СкачатьПосмотреть в App Store